Tuleb ju tuttav ette: võtsin oma “hruštšovkas” mittekandva vaheseina maha; ehitasin eramaja kinnise veranda lahtiseks või vastupidi; muutsin oma vanas puumajas planeeringut ning nüüd on köök seal, kus varem oli vannituba, ning köögist sai noorima lapse magamistuba.

Kõik loetletud ümberehitused ja veel paljud muud sarnased tegevused vajavad sõltuvalt ulatusest projekti, ehitusluba, kasutusluba, mõnel juhul lausa detailplaneeringut. Kas teil on need load ikka olemas? Ja kui pole, siis millised on tagajärjed?

 

 

Puudulik dokumentatsioon langetab hinda ja tekitab probleeme objekti kindlustamisel

 

Toon siin ühe näite mis ilmselt räägib probleemist kõige värvikamalt. Vanale elamule oli 10 aastat tagasi tehtud juurdeehitus, tööd teostatud kenasti vastavalt projektile ning väljastatud ehitusloale. Paraku puudus kasutusluba ja sellest tulenevalt pidi omanik tehinguni jõudmiseks langetama kinnisvara hinda ligi 9 protsendi võrra, kuna pank ei finantseeri tehingut millel puudub kasutusluba ja läbi hinnalangetuse leidis omanik lõpuks omavahentitega ostja. 

Samtui võib esineda probleeme objekti kindlustamisel. Õnnetuse järel võib hüvitise suurust mõjutada asjaolu, kas hoonel on ehitus- ja kasutusluba olemas.  Ehitusloata püstitatud hoone kahjustumisel võib tekkida olukord, kus seda ei saagi taastada, sest selleks ei väljastata ehitusluba. Sellisel juhul maksab kindlustusandja hüvitise välja rahas ja hüvitise suurus on hoone kalkulatsioonijärgne taastamismaksumus, millest arvatakse maha amortisatsioon ehk see, kui palju oli vara kulunud. Mahaarvatava summa arvestavad välja ehituseksperdid. Kui hoone saab ehitusloa alusel uuesti püstitada, hüvitatakse kogu taastamismaksumus ilma igasuguste mahaarvamisteta.

Kui hoone on püstitatud nõuetekohaselt ehitusloa alusel, hüvitatakse ka näiteks jää ja lume raskusest hoonele tekkinud kahju. Ehitusloata hoonele selline kaitse ei kehti.

Kui hoonel on ehitus- ja kasutusluba olemas, võib selle omanik olla kindel, et kindlustusandja hüvitab kahju igal juhul.

 

Sellest tulenevalt tuleme teile appi. Anname teile eksperthinnangu, kas teie pabereid annab korrastada ja tegeleme kogu asajaajamisega ise, et teie dokumendid saaks korda.

 

 

KOOS LEIAME LAHENDUSE

1/13

DOKUMENTATSIOONI KORRASTAMINE

Nimi *

Email *

Telefon

Teade

Tänud! Teade saadetud.